't Pagadderke

Therapie met assistentie van alpaca's en kleine hoevedieren

Therapie met assistentie van dieren is een vorm van hulpverlening waarbij dieren, die voldoen aan speciale criteria, worden ingeschakeld om het hulpverleningsproces te stimuleren en zo op een indirecte manier aan bepaalde doelstellingen te werken.  De therapeut zet vervolgens de aangegeven doelen om in interventies met de dieren.

Door de aanwezigheid van de dieren wordt de therapie door kinderen als plezierig ervaren. Het kind gaat samen met het dier aan de slag om op een fijne en speelse manier zijn doelstellingen te bereiken.


De ingezette dieren werken namelijk op een positieve manier op het algemeen welbevinden, sociale interacties, stemming, waarneming en prestaties van het kind. Hun aanwezigheid leidt tot vermindering van teruggetrokkenheid en tot een stijgende responsiviteit. 


Onze alpaca’s ondersteunen de therapeut in zijn werk. Ze vormen een schakel tussen de therapeut en het kind wat de therapie heel wat minder bedreigend maakt.

Omdat we samen in de natuur, tussen de dieren therapeutisch aan de slag gaan heb je veel minder kans op therapiemoeheid.


Ga verder naar:

Waarom alpaca's?

Doelgroep

Voordelen

Werkwijze